Advocaten en Mediators  
gespecialiseerd in scheidingsprocedures

De advocaat ondersteunt u bij het maken van afspraken die opgenomen worden in het scheidingsconvenant. De mediator helpt u overeenstemming te bereiken over het ouderschapsplan en de positie van de kinderen daarbinnen. Ook kan de mediator de stem van de kinderen in dit proces vertolken. Indien gewenst kunnen de advocaat en de mediator gezamenlijk met u rond de tafel.

Samen met u kunnen we:

  • Bevorderen dat kinderen zo weinig mogelijk last hebben van scheidingsprocedures.
  • Goed ouderschap voortzetten, terwijl de partnerrelatie eindigt.
  • Keuzes maken in een verwarrende en onzekere periode. 
  • Juridische procedures voorkomen die betrekking hebben op het ouderschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind.
  • Kinderen een stem geven als dit in het belang is van het scheidingsproces door inzet van een KieC coach/kindbeharteger.