De KieC COACH  
                                                                                     De stem van het kind 
                                                                                                                          Samen voor de toekomst van uw kind


Wat doet de KieC COACH:

  • Voert gesprekken met de kinderen op kantoor, bij de kinderen thuis of op neutraal terrein

  • Luistert naar de zorgen en de wensen van de kinderen

  • Legt de kinderen uit wat er gebeurt in een scheidingsprocedure

  • Koppelt terug naar de ouders en/of advocaten

  • Zet de kinderen, indien nodig, op het spoor van een hulpverlener of zorgtraject in overleg met de ouders

Wat kost een Kiec Coach:
(
prijzen excl. btw)

Kort traject, € 150,- :

  • Eén gesprek met één of twee kinderen.

  • Terugkoppeling naar de ouders door middel van een brief van de kinderen of door aanwezigheid van de KIEC coach bij een viergesprek met advocaten, eventueel in aanwezigheid van de kinderen.

Lang traject, € 300,- :

  • Meerdere gesprekken met de kinderen.

  • Terugkoppeling naar de ouders door middel van een brief van de kinderen of door aanwezigheid van de KIEC coach bij een viergesprek, eventueel in aanwezigheid van de kinderen. 

Nazorg traject, € 150,- :

  • Evaluatiegesprek met de kinderen een jaar na het eerste gesprek, of eerder op verzoek van de kinderen. Terugkoppeling naar de ouders door middel van een gesprek, al of niet in aanwezigheid van de kinderen of door het schrijven van een brief aan de ouders.  

Bij problemen kunnen de ouders eventueel geïnformeerd worden over mediation om het bestaande ouderschapsplan aan te passen.  Of om een hulpverleningstraject te doorlopen.